Πλατφόρμα διαχείρισης/απλοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών των ΟΤΑ

coming
soon

Υπό Κατασκευή

Η σελίδα είναι υπό υλοποίησης και σύντομα θα είμαστε Live!

35%

© 2022 OMIKRON S.A. All Rights Reserved.

ΕΠΑνΕΚ-ΕΣΠΑ

X